PRAWO RODZINNE

Doradztwo prawne dot. tylko prawa niemieckiego

 POLSKI ADWOKAT HAMBURG BERLIN ROZWÓD
Specjalizujemy się w reprezentacji przed sądem w sprawach o rozwód, w sprawach o podział majątku wspólnego, dochodzeniu i egzekwowaniu alimentów, w sprawach dotyczących praw rodzicielskich.

Wspieramy Klientów również we wszystkich innych sprawach rodzinnych i opiekuńczych, takich jak: umowy majątkowe (intercyzy), ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.Zwolnione z kosztów sądowych i adwokackichSZYBKI ROZWÓD


Reprezentujemy   naszych   Klientów   w sprawach  o  rozwód.

Rozwód nie musi oznaczać ciągnących się w nieskończoność procesów.

Dzięki naszemu doświadczeniu pomagamy Państwu przeprowadzić postępowanie rozwodowe, jak najszybciej i bez komplikacji.

Pozew o rozwód sporządzamy po uprzednim przesłaniu wskazanych dokumentów w ciągu kilku dni. 


PRZENIESIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ NA JEDNEGO Z RODZICÓW

Jeżeli rodzice nie potrafią znaleźć porozumienia  kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej, istnieje możliwość przekazania władzy rodzicielskich tylko jednemu z rodziców

 

UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z DZIECIKIEM

Często w przypadku konfliktu małżonków, jedna ze stron wykorzystuje dziecko, by odegrać się na współmałżonku. Pomagam rodzicom i innym uprawnionym do kontaktu z dzieckiem stronom, ustalić formy kontaktu. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodziców. Prawo do spotkań z dzieckiem przysługuje także wtedy, gdy zostaniemy władzy rodzicielskiej pozbawieni, lub gdy zostanie nam ograniczona, a jej wykonywanie powierzone drugiemu z rodziców. 

ZAPRZECZENIE I USTALENIE OJCOSTWA      

Ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa. Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka oraz ustalenie bezskuteczności tego uznania - sporządzenie pozwu lub odpowiedzi na pozew, reprezentacja przed sądem, konsultacje.


USTALENIE MIEJSCA POBYTU DZIECKA

Często dochodzi do sporów o miejsce pobytu dziecka. Ma to m. in. miejsce wtedy, kiedy małżeństwo jeszcze formalnie trwa, ale małżonkowie już zamieszkali osobno, albo wtedy gdy rodzice nie byli małżeństwem i ich związek się rozpadł. Sytuacja taka wymaga wszczęcia sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka w każdoczesnym miejscu pobytu rodzica. 

ADVOHANSE  

Rechtsanwalt Dipl. Jur.

Michał Jędrzejewski       
          

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
D-22085 Hamburg
Tel.: +49 40 234 911 88
Fax: +49 40 468 99 600
info@advohanse.de
www.advohanse.de